CÁC KHÓA HỌC

4.900.000 VNĐ

Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học năng lực phác thảo, kí họa, trực họa bất kỳ vật thể thực tế. Vẽ nhanh theo trí tưởng tượng, vẽ và phân tích cấu trúc vật thể. Trực họa nhanh chân dung người đối diện trong thời gian 40 - 1 tiếng. Lịch học: Khai giảng: 18/8/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 (30 buổi)

2.200.000 VNĐ

Khóa học dành cho người học vỡ lòng về hội họa, cho đến khi có thể làm chủ được một chất liệu bất kỳ. Chương trình được thiết kế trong 20 buổi, gồm 2 phần: Nhập môn & Trải nghiệm. (Xem thêm) Phần 1, học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Mọi người đam mê mỹ thuật đều bắt đầu ở bước này.   Phần 2, học viên tự chọn một chất liệu để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…) Ngoại khóa gồm nhiều hoạt động dành cho các bạn mới bước chân vào lĩnh vực hội họa như: Kí họa, tạp hóa zui...

1.500.000 VNĐ

Mô tả: Khóa học dành cho học viên đã học hình họa căn bản. Khóa học sẽ thực hành các đầu tượng thạch cao từ người già đến trẻ em, thông qua đó, người học sẽ nắm bắt được cấu trúc, tỷ lệ, giải phẫu khuôn mặt người, tạo tiền đề để thực hành trên người thật. Lịch học: Khai giảng: 28/8/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 3 & Thứ 5 Khai giảng: 12/9/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 4 & Thứ 6 (10 buổi)

3.000.000 VNĐ

Đây là khóa học tiếp theo, nâng cao của khóa Nhập Môn Mỹ Thuật. Học viên cần có căn bản trước khi tham gia khóa Trải nghiệm mỹ thuật. Trong khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn chọn một chất liệu phù hợp và yêu thích để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…). Thực hành thành thạo chất liệu này để hoàn thành bức tranh phong cảnh, tĩnh vật. Khóa học tương đương với chương trình học kỳ 2 của sinh viên ngành Mỹ Thuật.

1.200.000 VNĐ

Học phí: 1200.000/ 10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ và nước uống) Mô tả: Đây là khóa học vỡ lòng về hình họa trong hội họa, hình họa được mệnh danh là “khoa học của hội họa” bao gồm tất cả những nguyên lý cơ bản nhất của các vật thể dưới tác dụng của ánh sáng. Đó là phối cảnh, tỷ lệ, cấu trúc, sáng tối… Năng lực đạt được: Học viên sẽ hoàn thành một bức tranh với việc tuân thủ các quy tắc hình họa. Hiểu và vận dụng được quy luật phối cảnh, quy luật ánh sáng. Thành thạo việc vẽ các khối cơ bản, làm quen với tĩnh vật và đầu tượng. Có được sự chủ động, tự tin và thích ứng trong quá trình vẽ

2.200.000 VNĐ

Học phí: 2.200.000/10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ) Mô tả: Là khóa học đầu tiên về hội họa cũng như phương pháp học tập trong hội họa. Học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Đây là khóa học tiền đề cho việc nghiên cứu chuyên sâu một chất liệu sở trường. Lịch học: Khai giảng: 9/9/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN   |   10 buổi

4.900.000 VNĐ

Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học năng lực phác thảo, kí họa, trực họa bất kỳ vật thể thực tế. Vẽ nhanh theo trí tưởng tượng, vẽ và phân tích cấu trúc vật thể. Trực họa nhanh chân dung người đối diện trong thời gian 40 - 1 tiếng. Lịch học: Khai giảng: 18/8/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 (30 buổi)

2.200.000 VNĐ

Khóa học dành cho người học vỡ lòng về hội họa, cho đến khi có thể làm chủ được một chất liệu bất kỳ. Chương trình được thiết kế trong 20 buổi, gồm 2 phần: Nhập môn & Trải nghiệm. (Xem thêm) Phần 1, học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Mọi người đam mê mỹ thuật đều bắt đầu ở bước này.   Phần 2, học viên tự chọn một chất liệu để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…) Ngoại khóa gồm nhiều hoạt động dành cho các bạn mới bước chân vào lĩnh vực hội họa như: Kí họa, tạp hóa zui...

1.500.000 VNĐ

Mô tả: Khóa học dành cho học viên đã học hình họa căn bản. Khóa học sẽ thực hành các đầu tượng thạch cao từ người già đến trẻ em, thông qua đó, người học sẽ nắm bắt được cấu trúc, tỷ lệ, giải phẫu khuôn mặt người, tạo tiền đề để thực hành trên người thật. Lịch học: Khai giảng: 28/8/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 3 & Thứ 5 Khai giảng: 12/9/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 4 & Thứ 6 (10 buổi)

3.000.000 VNĐ

Đây là khóa học tiếp theo, nâng cao của khóa Nhập Môn Mỹ Thuật. Học viên cần có căn bản trước khi tham gia khóa Trải nghiệm mỹ thuật. Trong khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn chọn một chất liệu phù hợp và yêu thích để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…). Thực hành thành thạo chất liệu này để hoàn thành bức tranh phong cảnh, tĩnh vật. Khóa học tương đương với chương trình học kỳ 2 của sinh viên ngành Mỹ Thuật.

1.200.000 VNĐ

Học phí: 1200.000/ 10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ và nước uống) Mô tả: Đây là khóa học vỡ lòng về hình họa trong hội họa, hình họa được mệnh danh là “khoa học của hội họa” bao gồm tất cả những nguyên lý cơ bản nhất của các vật thể dưới tác dụng của ánh sáng. Đó là phối cảnh, tỷ lệ, cấu trúc, sáng tối… Năng lực đạt được: Học viên sẽ hoàn thành một bức tranh với việc tuân thủ các quy tắc hình họa. Hiểu và vận dụng được quy luật phối cảnh, quy luật ánh sáng. Thành thạo việc vẽ các khối cơ bản, làm quen với tĩnh vật và đầu tượng. Có được sự chủ động, tự tin và thích ứng trong quá trình vẽ

2.200.000 VNĐ

Học phí: 2.200.000/10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ) Mô tả: Là khóa học đầu tiên về hội họa cũng như phương pháp học tập trong hội họa. Học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Đây là khóa học tiền đề cho việc nghiên cứu chuyên sâu một chất liệu sở trường. Lịch học: Khai giảng: 9/9/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN   |   10 buổi

4.900.000 VNĐ

Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học năng lực phác thảo, kí họa, trực họa bất kỳ vật thể thực tế. Vẽ nhanh theo trí tưởng tượng, vẽ và phân tích cấu trúc vật thể. Trực họa nhanh chân dung người đối diện trong thời gian 40 - 1 tiếng. Lịch học: Khai giảng: 18/8/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 (30 buổi)

2.200.000 VNĐ

Khóa học dành cho người học vỡ lòng về hội họa, cho đến khi có thể làm chủ được một chất liệu bất kỳ. Chương trình được thiết kế trong 20 buổi, gồm 2 phần: Nhập môn & Trải nghiệm. (Xem thêm) Phần 1, học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Mọi người đam mê mỹ thuật đều bắt đầu ở bước này.   Phần 2, học viên tự chọn một chất liệu để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…) Ngoại khóa gồm nhiều hoạt động dành cho các bạn mới bước chân vào lĩnh vực hội họa như: Kí họa, tạp hóa zui...

1.500.000 VNĐ

Mô tả: Khóa học dành cho học viên đã học hình họa căn bản. Khóa học sẽ thực hành các đầu tượng thạch cao từ người già đến trẻ em, thông qua đó, người học sẽ nắm bắt được cấu trúc, tỷ lệ, giải phẫu khuôn mặt người, tạo tiền đề để thực hành trên người thật. Lịch học: Khai giảng: 28/8/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 3 & Thứ 5 Khai giảng: 12/9/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 4 & Thứ 6 (10 buổi)

3.000.000 VNĐ

Đây là khóa học tiếp theo, nâng cao của khóa Nhập Môn Mỹ Thuật. Học viên cần có căn bản trước khi tham gia khóa Trải nghiệm mỹ thuật. Trong khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn chọn một chất liệu phù hợp và yêu thích để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…). Thực hành thành thạo chất liệu này để hoàn thành bức tranh phong cảnh, tĩnh vật. Khóa học tương đương với chương trình học kỳ 2 của sinh viên ngành Mỹ Thuật.

1.200.000 VNĐ

Học phí: 1200.000/ 10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ và nước uống) Mô tả: Đây là khóa học vỡ lòng về hình họa trong hội họa, hình họa được mệnh danh là “khoa học của hội họa” bao gồm tất cả những nguyên lý cơ bản nhất của các vật thể dưới tác dụng của ánh sáng. Đó là phối cảnh, tỷ lệ, cấu trúc, sáng tối… Năng lực đạt được: Học viên sẽ hoàn thành một bức tranh với việc tuân thủ các quy tắc hình họa. Hiểu và vận dụng được quy luật phối cảnh, quy luật ánh sáng. Thành thạo việc vẽ các khối cơ bản, làm quen với tĩnh vật và đầu tượng. Có được sự chủ động, tự tin và thích ứng trong quá trình vẽ

2.200.000 VNĐ

Học phí: 2.200.000/10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ) Mô tả: Là khóa học đầu tiên về hội họa cũng như phương pháp học tập trong hội họa. Học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Đây là khóa học tiền đề cho việc nghiên cứu chuyên sâu một chất liệu sở trường. Lịch học: Khai giảng: 9/9/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN   |   10 buổi

4.900.000 VNĐ

Mục tiêu khóa học: Trang bị cho người học năng lực phác thảo, kí họa, trực họa bất kỳ vật thể thực tế. Vẽ nhanh theo trí tưởng tượng, vẽ và phân tích cấu trúc vật thể. Trực họa nhanh chân dung người đối diện trong thời gian 40 - 1 tiếng. Lịch học: Khai giảng: 18/8/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 (30 buổi)

2.200.000 VNĐ

Khóa học dành cho người học vỡ lòng về hội họa, cho đến khi có thể làm chủ được một chất liệu bất kỳ. Chương trình được thiết kế trong 20 buổi, gồm 2 phần: Nhập môn & Trải nghiệm. (Xem thêm) Phần 1, học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Mọi người đam mê mỹ thuật đều bắt đầu ở bước này.   Phần 2, học viên tự chọn một chất liệu để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…) Ngoại khóa gồm nhiều hoạt động dành cho các bạn mới bước chân vào lĩnh vực hội họa như: Kí họa, tạp hóa zui...

1.500.000 VNĐ

Mô tả: Khóa học dành cho học viên đã học hình họa căn bản. Khóa học sẽ thực hành các đầu tượng thạch cao từ người già đến trẻ em, thông qua đó, người học sẽ nắm bắt được cấu trúc, tỷ lệ, giải phẫu khuôn mặt người, tạo tiền đề để thực hành trên người thật. Lịch học: Khai giảng: 28/8/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 3 & Thứ 5 Khai giảng: 12/9/2018 Thời gian học: 18h - 21h Thứ 4 & Thứ 6 (10 buổi)

3.000.000 VNĐ

Đây là khóa học tiếp theo, nâng cao của khóa Nhập Môn Mỹ Thuật. Học viên cần có căn bản trước khi tham gia khóa Trải nghiệm mỹ thuật. Trong khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn chọn một chất liệu phù hợp và yêu thích để theo đuổi (Acrylic, màu nước, màu bột, chì màu…). Thực hành thành thạo chất liệu này để hoàn thành bức tranh phong cảnh, tĩnh vật. Khóa học tương đương với chương trình học kỳ 2 của sinh viên ngành Mỹ Thuật.

1.200.000 VNĐ

Học phí: 1200.000/ 10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ và nước uống) Mô tả: Đây là khóa học vỡ lòng về hình họa trong hội họa, hình họa được mệnh danh là “khoa học của hội họa” bao gồm tất cả những nguyên lý cơ bản nhất của các vật thể dưới tác dụng của ánh sáng. Đó là phối cảnh, tỷ lệ, cấu trúc, sáng tối… Năng lực đạt được: Học viên sẽ hoàn thành một bức tranh với việc tuân thủ các quy tắc hình họa. Hiểu và vận dụng được quy luật phối cảnh, quy luật ánh sáng. Thành thạo việc vẽ các khối cơ bản, làm quen với tĩnh vật và đầu tượng. Có được sự chủ động, tự tin và thích ứng trong quá trình vẽ

2.200.000 VNĐ

Học phí: 2.200.000/10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ) Mô tả: Là khóa học đầu tiên về hội họa cũng như phương pháp học tập trong hội họa. Học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Đây là khóa học tiền đề cho việc nghiên cứu chuyên sâu một chất liệu sở trường. Lịch học: Khai giảng: 9/9/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN   |   10 buổi