Quỳnh My

Graphic Design, Đại Học Kiến Trúc TPHCM (2008)

Giáo viên bộ môn màu (2019)

Thành viên phát triển ZEST academy (2019)

Nhà thiết kế đồ họa.