Nguyễn Hữu Trí

Thạc sĩ ngành kiến trúc, Giảng viên đại học

Giáo viên môn Hình Họa Chì (2009),

Sáng lập, điều hành ArchONE HCM (2010) Zest Art (2013) Zest Academy (2018)