Xem tất cả 1 kết quả

2.200.000 VNĐ

Học phí: 2.200.000/10 buổi (Học phí đã bao gồm họa cụ) Mô tả: Là khóa học đầu tiên về hội họa cũng như phương pháp học tập trong hội họa. Học viên được học khái quát về đa dạng chất liệu, làm quen với mọi khía cạnh trong hội họa. Đây là khóa học tiền đề cho việc nghiên cứu chuyên sâu một chất liệu sở trường. Lịch học: Khai giảng: 9/9/2018 Thời gian học: 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN   |   10 buổi