BƯỚC 1: CHỌN KHÓA HỌC PHÙ HỢP

Khóa học Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Đã đăng ký Đăng ký
Chân dung bút trì trực hoạ 4.900.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Chân dung bút trì trực hoạ - 782 18/8/2018 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 30 6 ĐĂNG KÝ
Khóa học Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Đã đăng ký Đăng ký
Nhập môn & Trải nghiệm mỹ thuật 2.200.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Nhập môn & Trải nghiệm mỹ thuật - 780 9/9/2018 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN 20 2 ĐĂNG KÝ
Khóa học Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Đã đăng ký Đăng ký
Nghiên cứu đầu tượng 1.500.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Nghiên cứu đầu tượng 1.500.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Nghiên cứu đầu tượng - 776 28/8/2018 18h - 21h Thứ 3 & Thứ 5 10 1 ĐĂNG KÝ
Nghiên cứu đầu tượng - 775 12/9/2018 18h - 21h Thứ 4 & Thứ 6 10 1 ĐĂNG KÝ
Khóa học Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Đã đăng ký Đăng ký
Trải nghiệm mỹ thuật 3.000.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Trải nghiệm mỹ thuật - 771 14/10/2018 18h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN 10 0 ĐĂNG KÝ
Khóa học Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Đã đăng ký Đăng ký
Hình hoạ căn bản 1.200.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Hình hoạ căn bản 1.200.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Hình hoạ căn bản 1.200.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Hình hoạ căn bản - 731 15/8/2018 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 10 3 ĐĂNG KÝ
Hình hoạ căn bản - 730 13/10/2018 18h - 20h30h Thứ 3 & T5 10 3 ĐĂNG KÝ
Hình hoạ căn bản - 732 30/11/2018 18h - 20h30h Thứ 4 & T6 10 3 ĐĂNG KÝ
Khóa học Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Đã đăng ký Đăng ký
Nhập môn mỹ thuật 2.200.000 VNĐ
Giảm giá %
cho các khóa học tiếp theo
Nhập môn mỹ thuật - 716 9/9/2018 8h - 20h30h Thứ 3; 16h - 18h30 CN 10 2 ĐĂNG KÝ
Qua bước tiếp theo

CÁC KHÓA HỌC NỔI BẬT

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN